Najsuvremenije tehnologije

Iskop i oplemenjivanje šljunka obavljamo korištenjem najsuvremenije tehnologije

Misija

Naša je misija biti lider u industriji šljunčanih agregata.

Regulacije


vodotoka plovnim bagerima

Vizija

Održivo gospodarimo prirodnim resursima ostvarujući dobrobit društvu u cjelini.

Šljunak i pijesak eksploatiraju se na ovim prostorima od davnina, budući da taj dio lijeve obale rijeke Save obiluje mineralnom sirovinom koja u geološkom smislu pripada pjeskovito-šljunčanom aluvijalnom horizontu nastalom nanosima rijeke.

Naša je misija biti lider u industriji agregata na području zagrebačke regije a temelji se na poslovnoj politici održivog razvoja, društvene odgovornosti i na principima eko-socijalno-tržnog gospodarstva.

Detaljnije

Travanj 2013

Organizacijske pripreme za tradicionalnu manifestaciju Dan otvorenih vrata IGM Šljunčare koja se održala 04. i 05. lipnja 2013 godine.

Ožujak 2013

Iskorištavanje polje Abisinija će postati zona za sport i rekreaciju, te stanište za ptice i ribnjake.

Pogledajte kartu

Press

Razni isječci iz novina

Pogledajte slike